Вибрані питання української Реформації: історичний перебіг, причини невдачі, вагомі досягнення

Олег Демчук

Скачать PDF

Abstract


Ця стаття присвячена огляду історії поширення Реформації на українських територіях в XVI-XVII ст. Також приведені спроби аналізу причин швидкого успіху та кінцевих невдач і подана оцінка значення реформаційних процесів. За основу для аналізу взято праці як сучасних, так і колишніх дослідників. Значна частина праць не були спеціальними, а лише контекстуально дотикаються до висвітлювальної проблеми. Для уникнення упередженої думки щодо оцінки складних міжконфесійних відносин також використовуються напрацювання авторів-непротестантів. В статті показано право на існування української Реформації і її помітну роль в нашій історії.