Біблійний аналіз сучасного стоїцизму

Михайло Козаков

Скачать PDF

Abstract


З початку 2010-х рр спостерігається ренесанс зацікавленості до античної спадщини, яку намагаються рецепіювати до контексту сучасних проблем та викликів, з якими стикається людство. Пошук «філософії життя» є спробою знайти сенсоутворюючу основу для індивіда чи суспільства, а звернення до античних філософських систем є однією з них. Християнин, котрий стикається з послідовниками стоїчної філософії або сам зацікавлений в дослідженні даної теми, має володіти інформацією по предмету, а також вміти співставляти це вчення з істиною Божого слова. В статті даний короткий огляд феномену сучасного стоїцизму та його аналіз з біблійних позицій.