№3:1 (2017)

Ерік ван Альтен, "Від редакції"Олег Демчук, "Вибрані питання української Реформації: історичний перебіг, причини невдачі, вагомі досягнення"

Ця стаття присвячена огляду історії поширення Реформації на українських територіях в XVI-XVII ст. Також приведені спроби аналізу причин швидкого успіху та кінцевих невдач і подана оцінка значення реформаційних процесів. За основу для аналізу взято праці як сучасних, так і колишніх дослідників. Значна частина праць не були спеціальними, а лише контекстуально дотикаються до висвітлювальної проблеми. Для уникнення упередженої думки щодо оцінки складних міжконфесійних відносин також використовуються напрацювання авторів-непротестантів. В статті показано право на існування української Реформації і її помітну роль в нашій історії.


Річард Мюллер, "Кальвін та Східна Європа: листування Кальвіна і географія реформаційної Європи"

Польське листування Кальвіна показує існування значного руху до національної Реформації у Польщі в другій половині XVI століття – руху, який підтримували загальновідомі європейські реформатори, важливі представники духівництва та поважний союз польської шляхти. Якщо звернути увагу на усіх задіяних авторів, впадає в око інтенсивність цього листування. У ньому задокументовано масштабні та міжнародні реформістські зусилля, спрямовані на проведення Реформації у Польсько-литовському королівстві – зусилля, в яких досить складно виокремити одну абсолютно ключову постать.


"Листування Кальвіна із східноєвропейськими політичними та церковними діячами"

Королю Польському (1554) Миколаю Радзивіллу Королю Польському (1555) Джону Утенговену Польській шляхті Графу Тарновському Як Христос є Посередником: відповідь польським братам для відкинення заблуджень Станкаро