№10:1 (2024)

Валерій Задорожний, "«І знищити тих, хто нищить землю» (Об. 11:18): турбота про екологію чи Божий суд над усіма, хто «зіпсував дорогу свою»?"

В цій статті розглядається коротке висловлювання з книги Об’явлення 11:18: “знищити тих, хто нищить землю”. На перший погляд здається, що мова тут йде про Божу відплату лише тим, хто завдає шкоди довкіллю. Однак ці слова мають більш глибоке значення. Ми дослідимо їх зв’язок з Єр. 51:25 та побачимо, що в книзі Об’явлення починає розвиватися тема великої розпусниці (Вавилону) та її покарання. Також ми звернемо увагу на однакову лексику з Бут. 6:11–13 і переконаємося, що ці слова є алюзією на перший глобальний Божий суд над людством. Ми спробуємо довести, що ті, хто нищать землю – не окрема категорія грішників, а всі ті, хто піддався впливу великої розпусниці, «зіпсував свою дорогу» перед Богом і поширює релігійне та моральне зіпсуття серед інших. І хоча основне значення цих слів в цьому контексті не стосується прямо питання екології, книга Об’явлення, як і вся Біблія, дає християнам достатньо підстав, щоб не нехтувати збереженням довкілля.


Олександр Бичков, "Самовидці Його величі"

Стаття присвячена наративно-критичному дослідженню Мк. 9:1–29, а саме дослідженню «точки зору» в цьому уривку – з метою перевірити, чи використання автором «точки зору» відповідає можливому походженню цього уривку від Петра (2 Петра 1:16–18). Мета дослідження є ширшою: з’ясувати, наскільки наратологічне вивчення Євангелія може бути корисним для встановлення зв’язку між його походженням і свідченнями очевидців – в першу чергу Петра, про що свідчить давня церковна традиція. В першій частині пояснюється зв’язок між такими категоріями наратології, як оповідач (наратор) і «точка зору», і можливим походженням оповіді від очевидців. В другій частині пояснюється, чому Мк. 9:1–29 є добрим прикладом для проведення перевірочного дослідження. Третя частина присвячена самому дослідженню «точки зору» в Мк. 9:1–29. Робляться висновки, що позиція оповідача в уривку, яку можна виявити за допомоги дослідження «точки зору», вказує на його сталий зв’язок із трьома учнями і особливо з Петром. Тому «точка зору» в уривку підтверджує його можливе походження від Петра, який був очевидцем подій.


Дмитро Бінцаровський, "Західні богослови про війну Росії проти України"

Війна Росії проти України породила багато питань щодо дієвості міжнародного права, способів протистояння агресії та адекватності панівних підходів до війни і миру. Дана стаття присвячена аналізу того, як війну коментують західні богослови та церковні лідери. Для кращого розуміння їх позиції спочатку в статті описується політичний контекст на Заході, а також ідейний, богословсько-філософський контекст, виходячи з якого богослови намагаються осмислити останні події в Україні. Далі в статті виокремлено чотири найбільш широко розповсюджених ставлення до російсько-української війни: заклики до замирення, відсторонення, обережна підтримка та беззастережна підтримка України.